Eigen bijdrage als aftrekpost

Wanneer je een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van jouw auto of fiets van de zaak, kun je deze soms van de bijtelling aftrekken. Hetzelfde geldt wanneer je een extra uitgave voor deze auto of fiets doet of bijvoorbeeld een duurdere auto leaset dan de door jouw baas gestelde norm. En, wat te denken van de afkoopsom voor een leasecontract? Zoals bij elke regeling zijn er natuurlijk mitsen en maren. In dit artikel gaan we in op de highlights.

Rijd je in een auto of op een fiets van de zaak? Dan betaal je waarschijnlijk een bijtelling voor het privégebruik daarvan. Bij een auto is deze meestal 22% van de catalogusprijs, bij een fiets 7% van de consumentenadviesprijs. Het kan zijn dat je desondanks kosten maakt voor deze auto of fiets, bijvoorbeeld omdat jouw baas een eigen bijdrage verlangd of omdat je zelf de trekhaak betaalt. Wanneer je het goed aanpakt, kun je deze kosten aftrekken. Hoe zit dat precies?

Eigen bijdrage als aftrekpost

Jouw baas kan de door jou betaalde eigen bijdrage in mindering brengen op de bijtelling. Meer precies gezegd: jouw baas draagt loonbelasting af over de bijtelling en kan deze verminderen met de eigen bijdrage die jij aan of namens jouw baas betaalt.

Eigen bijdrage voor privégebruik

Het moet gaan om een eigen bijdrage voor het privégebruik van deze auto of fiets van de zaak. Heb je geen privégebruik, dan kan er dus niets in aftrek worden gebracht. Gebruik je de auto of fiets wel privé, dan is de aftrek mogelijk in de verhouding zakelijk/privé. Rijd je 10% privé, dan kun je dus ‘maar’ 10% van die eigen bijdrage aftrekken. Wanneer je samen met jouw baas vooraf op papier zet dat deze eigen bijdrage ‘bestemd is voor het privégebruik van de auto (of fiets) van de zaak’ kan jouw baas echter de hele eigen bijdrage verrekenen met de bijtelling.

Betaal je kleinere bedragen, bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage, dan kan deze in een keer afgetrokken worden. Gaat het om een groter bedrag, bijvoorbeeld voor een duurdere uitvoering van de auto of voor een trekhaak, dan moet jouw baas deze aftrekpost over een aantal jaren verdelen.

Niet negatief

Na aftrek van de eigen bijdrage mag de bijtelling niet negatief uitkomen. Kortom: je krijgt per saldo geen geld terug. Is de bijtelling in een bepaald jaar bijvoorbeeld 5.000 euro en jouw eigen bijdrage 6.000 euro? Dan blijft de bijtelling op 0 staan, je krijgt dus geen belasting over 1.000 euro terug. Dat de bijtelling tijdens het jaar negatief wordt vindt de Belastingdienst overigens geen probleem, als dat aan het eind van het jaar maar rechtgetrokken wordt.

Deze voorwaarde is vooral een aandachtspunt bij een fiets van de zaak. De bijtelling voor een fiets is niet zo hoog, dus je komt al snel onder 0 uit.

Op papier

Wees verstandig: laat voordat je de eigen bijdrage betaalt op papier zetten dat het een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto of fiets is en zet er samen met jouw baas een handtekening onder. Hierdoor voorkom je dat er een discussie over deze afspraak ontstaat en je voorkomt bovendien dat je de discussie aan moet gaan of de hele eigen bijdrage of slechts het privé deel met de bijtelling verrekend mag worden.