Bij verklaring geen privégebruik geen inhouding op het loon

Mag een werkgever loonbelasting over de bijtelling inhouden op het loon van een werknemer die een verklaring geen privégebruik voor zijn auto heeft?

Die vraag kwam aan de orde in een kort geding van een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd was. Bij de eindafrekening van zijn loon hield de voormalig werkgever alsnog loonheffingen in voor de bijtelling van zijn auto over de afgelopen periode.

Onterecht, zo oordeelde de kantonrechter. De werknemer overlegde een verklaring van de belastingdienst dat de Verklaring geen privégebruik tot gevolg heeft dat de werkgever geen bijtelling meer mag toepassen en dat het aan de werknemer zelf is om zo nodig aan de belastingdienst overtuigend bewijs te leveren dat de auto voor niet meer dan 500 km per jaar privé is gebruikt.

De werkgever stelde nog dat hij verplicht is om de bijtelling toe te passen als de werknemer geen rittenregistratie aan hem verstrekt. Maar dat is naar het oordeel van de kantonrechter onjuist.

De werkgever is met zo’n verklaring geen privégebruik in principe gevrijwaard van naheffingen. Rittenregistraties heeft hij daar niet voor nodig. Alleen als hij weet dat de verklaring ten onrechte is afgegeven, wordt de naheffing aan de werkgever opgelegd. In andere gevallen vindt eventuele naheffing bij de werknemer plaats.