Wat is een mobiliteitsbudget?

Een mobiliteitsbudget is een budget dat de werkgever aan de werknemer geeft. Met dat budget worden de reiskosten van de werknemer in de betreffende periode gedekt. De werknemer is daarbij zelf verantwoordelijk voor de besteding van het budget. Ook voor de manier waarop hij zijn reizen invult.

De hoogte van het mobiliteitsbudget wordt vaak afgeleid van de totale autokosten die de werkgever vóór de invoering van zo’n budget heeft. Het mobiliteitsbudget is vaak een vast bedrag per maand. Maar het is ook denkbaar dat er sprake is van een vast maandbedrag, verhoogd met een bedrag per afgelegde zakelijke kilometer. Uitgangspunt is dat de werknemer financieel uitkomt met het budget. Een eventueel tekort of overschot is voor de werknemer.

De voordelen van een mobiliteitsbudget
+
Aandachtspunten bij het mobiliteitsbudget
+

Het mobiliteitsbudget fiscaal

Fiscaal is er voor het mobiliteitsbudget geen specifieke regeling in de wet opgenomen. Als de werkgever maandelijks een vast bruto mobiliteitsbudget uitbetaalt en verder niets regelt, is de uitbetaling belast met loonheffing.

Is het budget wat slimmer geregeld, dan krijgt de werknemer een lagere loonbelasting inhouding en de werkgever een lagere premieheffing. Om dat te bereiken, moeten er vanuit een maandelijks beschikbaar mobiliteitsbudget afzonderlijke vergoedingen voor diverse vervoersvormen worden betaald. Dan kunnen er fiscale vrijstellingen van toepassing zijn.

Werkkostenregeling van de loonbelasting
+
Werkkostenregeling bij privéleaseauto
+
Kansen voor private lease
+
Een handig mobiliteitsbudget rekenvoorbeeld
+
Vragen over mobiliteitsbudgetten?
Neem gerust contact op
Kia Sportage Lease