Vragen over IFRS?
Neem gerust contact op

Bekend bij beursgenoteerde ondernemingen

Als je bij een beursgenoteerde onderneming werkt, ben je er ongetwijfeld van op de hoogte: International Financial Reporting Standard 16. Kort gezegd IFRS 16. IFRS 16 is sinds 1 januari 2019 een nieuwe manier voor het verantwoorden van jouw huur- en leaseverplichtingen in je financiële verslaglegging. Welke gevolgen heeft dit voor jouw organisatie? En hoe zorgt Forward Lease ervoor dat je aan uw rapportageverplichtingen kunt voldoen?

Als jouw organisatie volgens IFRS rapporteert, moet je van jouw huur- en leasecontracten (vastgoed, machines, auto’s etc.) de rente en afschrijving (annuïteit) opvoeren op jouw balans. Door deze IFRS-verplichting heb je dus specifieke informatie nodig van je verhuurders en leasemaatschappij(en).

IFRS is standaard alleen voor de grootste ondernemingen

IFRS is een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 moeten beursgenoteerde ondernemingen in Europa volgens deze regels rapporteren. Dit zorgt voor meer transparantie en vergelijkbaarheid en geeft een standaard voor het afleggen van verantwoording. Als niet-beursgenoteerd bedrijf mag je er voor kiezen het jaarverslag in IF RS-vorm te presenteren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor (internationale) bedrijven om prestaties onderling te vergelijken. Voor bedrijven die niet volgens de IFRS standaarden rapporteren, verandert er niets.

Voldoen aan IFRS norm: Forward Lease maakt het je makkelijk

De Europese autoleasebranche kent een gezamenlijk vastgestelde rapportage set. Deze set levert je de gegevens aan die jij minimaal nodig hebt om aan IFRS16 te voldoen. Door de standaardisatie binnen de leasebranche is de informatie voor jou makkelijker te verwerken en worden eventuele onnodige kosten om gegevens samen te voegen voorkomen. Het geheel bespaart je dus kosten en zorgt voor efficiency en duidelijkheid.

Forward Lease kan je deze standaardrapportage leveren. Met deze informatie kun je, na jouw eigen bewerking, voldoen aan je IFRS-verplichtingen.