Vragen over IFRS?
Neem gerust contact op

Bekend bij beursgenoteerde ondernemingen

Als u bij een beursgenoteerde onderneming werkt, bent u er ongetwijfeld van op de hoogte: International Financial Reporting Standard 16. Kort gezegd IFRS 16. IFRS 16 is sinds 1 januari 2019 een nieuwe manier voor het verantwoorden van uw huur- en leaseverplichtingen in uw financiële verslaglegging. Welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie? En hoe zorgt Forward Lease ervoor dat u aan uw rapportageverplichtingen kunt voldoen?

 Als uw organisatie volgens IFRS rapporteert, moet u van uw huur- en leasecontracten (vastgoed, machines, auto’s etc.) de rente en afschrijving (annuïteit) opvoeren op uw balans. Door deze IFRS-verplichting heeft u dus specifieke informatie nodig van uw verhuurders en leasemaatschappij(en).

IFRS is standaard alleen voor de grootste ondernemingen

IFRS is een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 moeten beursgenoteerde ondernemingen in Europa volgens deze regels rapporteren. Dit zorgt voor meer transparantie en vergelijkbaarheid en geeft een standaard voor het afleggen van verantwoording. Als niet-beursgenoteerd bedrijf mag u er voor kiezen het jaarverslag in IF RS-vorm te presenteren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor (internationale) bedrijven om prestaties onderling te vergelijken. Voor bedrijven die niet volgens de IFRS standaarden rapporteren verandert er niets.

Voldoen aan IFRS norm: Forward Lease maakt het u makkelijk

De Europese autoleasebranche kent een gezamenlijk vastgestelde rapportage set. Deze set levert u de gegevens aan die u minimaal nodig heeft om aan IFRS16 te voldoen. Door de standaardisatie binnen de leasebranche is de informatie voor u makkelijker te verwerken en worden eventuele onnodige kosten om gegevens samen te voegen voorkomen. Het geheel bespaart u dus kosten en zorgt voor efficiency en duidelijkheid.

Forward Lease kan u deze standaardrapportage leveren. Met deze informatie kunt u, na uw eigen bewerking, voldoen aan uw IFRS-verplichtingen.

088 - 055 39 50

BEZOEKADRES

‘s-Gravelandseweg 398a
3125 BK Schiedam