Voorkom naheffing en boete voor de bijtelling privégebruik

De tegenbewijsregeling voor de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak vraagt de nodige zorgvuldigheid. Met die zorgvuldigheid kun je je als werkgever wapenen tegen naheffing en boetes.

In een recente zaak bij Gerechtshof Den Haag ging het om een werkgever die aan diverse medewerkers een auto van de zaak ter beschikking had gesteld, maar voor een aantal auto’s geen bijtelling had aangegeven. Van twee auto’s ontbrak elke vorm van rittenregistratie en voor een andere auto voldeed de rittenregistratie niet aan de eisen. Zo ontbrak per rit onder meer de datum, de begin- en eindstand van de kilometerteller, het begin- en eindadres en de vermelding van het karakter van de rit. Ook was niet op een andere manier aangetoond dat elk van de aan haar werknemers ter beschikking gestelde auto’s op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. Bij de rechter bleef de naheffing dan ook in stand. Die naheffing werd bovendien aan de werkgever zelf opgelegd. De werkgever beschikte hier blijkbaar ook niet over een Verklaring Geen Privégebruik.

De werkgever kreeg bovendien een vergrijpboete van 25% van het naheffingsbedrag. Heb je als werkgever van de afzonderlijke werknemers geen Verklaring Geen Privégebruik, dan moet je als werkgever zelf het tegenbewijs op orde hebben. In principe is dat dus een sluitende rittenregistratie. Juist omdat er van één van de auto’s wel een soort rittenregistratie was, oordeelde de rechter dat deze werkgever wel met de wettelijke regels op de hoogte was. Hij handelde daarom “dermate lichtvaardig” dat er sprake is van zogenaamde ‘grove schuld’. Dat het bedrijf de loonadministratie en haar aangiften loonheffingen door haar voormalige adviseur heeft laten verzorgen, doet daar niet aan af. Dit verwijt van onzorgvuldig handelen trof volgens de rechter de werkgever zelf: Die diende immers zelf een rittenregistratie bij te houden.

Dergelijke discussies, naheffingen en boetes voor de werkgever zijn in verreweg de meeste gevallen te voorkomen met een zorgvuldige inrichting van de autoregeling en loonadministratie, in combinatie met een Verklaring Geen Privégebruik of Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto.