Voorkom dubbele bijtelling door regeling tijdelijk vervangende leasevoertuig

Nu de meeste grenzen weer open zijn en de geplande vakantie misschien toch door kan gaan, komt de vraag op hoe je zonder dubbele bijtelling een andere auto kunt inzetten voor je vakantie.
Zo’n andere auto kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je elektrische auto een relatief beperkte actieradius heeft en je in de zomervakantie een andere auto wilt rijden.

De Brancheregeling Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig kan dan goede diensten bewijzen om dubbele bijtelling te voorkomen.

Deze brancheregeling is ontstaan op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Het betreft praktische werkafspraken met de belastingdienst voor situaties waarin tijdelijk een vervangend leasevoertuig wordt ingezet. Bij inzet van een vervangende auto wordt dan schriftelijk tussen werkgever en werknemer vastgelegd dat de vaste auto tijdelijk niet ter beschikking staat. De werknemer levert daarbij de auto, de papieren en de sleutel in bij de werkgever of de leasemaatschappij.

De schriftelijke vastlegging moet alle gegevens bevatten waarmee de bijtelling van het vervangende voertuig kan worden berekend, de exacte periode van vervanging en ook het kenteken van de vervangen auto. Deze vastlegging moet de werkgever bij de loonadministratie bewaren.

Als je voldoet aan de administratieve vereisten, kan deze regeling een goede oplossing bieden om tijdelijk, bijvoorbeeld in de vakantieperiode, een andere auto in te zetten.
De volledige tekst van de brancheregeling is te vinden op de website van de belastingdienst.