Versoepeling reiskosten verlengd tot 1 april 2021 en meer vrije ruimte in WKR

In het voorjaar van 2020 is fiscaal goedgekeurd dat vaste reiskostenvergoedingen onder voorwaarden onbelast mogen blijven, ook als de werknemer door de coronamaatregelen veel thuis werkt. Dat versoepelde beleid is verlengd tot 1 april 2021.

Veel werkgevers vergoeden woon-werkverkeer met een eigen vervoermiddel van de medewerker via een vast bedrag per maand. Dat is wel zo praktisch, omdat je dan niet hoeft bij te houden hoeveel dagen iemand naar het werk reist. De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid voor deze vaste vergoedingen in het voorjaar van 2020 aangepast. Hij zag in de praktijk dat de coronamaatregelen voor veel werknemers tot een verandering van hun reispatroon leiden. Dat zou betekenen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of tot het belaste loon moet rekenen. Dit is in deze bijzondere omstandigheden ongewenst. Daarom keurt de staatssecretaris goed dat een werkgever voor de looptijd van het afgekondigde besluit een vaste reiskostenvergoeding (mits die al voor 13 maart 2020 was toegekend) blijft hanteren, ook al is het reispatroon van een werknemer gewijzigd. Dat kan ook bij een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de oorspronkelijke uitgangspunten qua frequentie van het woon-werkverkeer.

De zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling van de loonbelasting wordt ook in 2021 verruimd. Via die vrije ruimte kan een werkgever onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer geven. Werkgevers kunnen binnen bepaalde kaders zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden. Sommige werkgevers gebruiken de vrije ruimte momenteel bijvoorbeeld om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken. Ook voor het jaar 2021 zal het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhogen van 1,7% naar 3%.

In samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners onderzoekt het Kabinet daarnaast de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook diverse thuiswerkkosten te vergoeden. De huidige regelingen voor reiskostenvergoedingen worden in die afweging meegenomen. Wij houden je daarover op de hoogte!