Verruiming regeling milieu-investeringsaftrek bij sale en lease back gewenst

De milieu-investeringsaftrek is een extra fiscale aftrekpost in het jaar van het aangaan van de investeringsverplichting. Door die aftrekpost is er in dat jaar minder belasting verschuldigd over de winst.

Ná dat eerste jaar wordt de investering nog wel een aantal jaren gevolgd. Is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in een elektrische auto en wordt deze binnen 4 jaar na dat eerste jaar ingeruild, dan moet er een zogenaamde desinvesteringsbijtelling bij de winst worden opgeteld. Die desinvesteringsbijtelling is dan het percentage dat destijds aan aftrek is geclaimd keer de inruilprijs.

Voorbeeld:

Stel dat je als ondernemer jouw elektrische auto in 2019 kocht voor € 60.000 excl. btw. Je kreeg toen een MIA-aftrekpost van 27% over maximaal van € 40.000. Dat is bij aanschaf van een auto van € 60.000 dus een aftrek van 18% van je investeringsbedrag. Dan krijg je in 2020 een desinvesteringsbijtelling van 18% over je inruilprijs. Stel dat deze € 54.000 excl. btw bedraagt, dan is je desinvesteringsbijtelling € 9.720.

De nieuwe eigenaar (de leasemaatschappij) kan dan op grond van de huidige regels alleen zelf weer MIA claimen (en in je leasetermijn verwerken) als de auto nog niet ouder is dan 6 maanden of niet meer dan 6.000 km gereden heeft. Bovendien is de MIA op een elektrische personenauto in 2020 lager dan vorig jaar.

Bij sale and lease back met operational lease kan dat een belemmering zijn voor het succes van deze mogelijkheid, terwijl de auto wel in gebruik blijft bij de huidige berijder. AMD automotive fiscalisten pleit er daarom voor dat de desinvesteringsbijtelling achterwege blijft als de ondernemer een leasecontract sluit dat minimaal loopt tot het einde van de oorspronkelijke periode van de desinvesteringsbijtelling.