Tweede Kamer neemt Belastingplan 2021 aan (update 15-12)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2021. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aan de auto gerelateerde maatregelen voor het jaar 2021.

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s gaat per 2021 omhoog voor auto’s met een Datum Eerste Toelating (DET) vanaf 2021. De bijtelling gaat voor deze auto’s naar 12% van de catalogusprijs voor zover die niet meer is dan € 40.000. Daarboven geldt een percentage van 22%. Kies je voor een waterstofauto, dan geldt deze aftopping op € 40.000 niet. Per 2021 wordt aan die uitzonderingscategorie ook de zonneauto toegevoegd. Voorwaarde is dat de auto geïntegreerde zonnepanelen heeft van minimaal 1 kilowattpiek en een loodvrij accupakket.

Voor volledig elektrische auto’s blijft in 2021 de BPM-vrijstelling bestaan. Voor de BPM gaat een nieuwe tabel gelden die wordt aangepast aan de voortgaande vergroening van het autoaanbod. Daarnaast vindt er per 1 januari 2022 een technische aanpassing plaats voor het belastbare feit van de BPM: dat is straks in principe het moment van inschrijving in het kentekenregister. Er wordt dan niet meer gekeken naar het moment van tenaamstelling.

In de motorrijtuigenbelasting geldt in 2021 het nihiltarief voor volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s. Op een plug-in hybride auto met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram/km geldt een half MRB-tarief.

Voor het opladen van elektrische- en plug-in hybride auto’s bij openbare laadpalen wordt het verlaagde tarief van de energiebelasting verlengd tot en met 2022. Dat draagt bij aan de businesscase van zo’n laadpaal en daarmee aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen.

Voor ondernemers die zelf investeren in met name nieuwe bedrijfsmiddelen is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) een interessante toevoeging aan het Belastingplan. Die regeling helpt bedrijven om tijdens de huidige economische crisis te blijven investeren. Met deze regeling kunnen bedrijven 3,9% of 1,8% van hun investeringen aftrekken van de afdracht van loonheffing. Het percentage van 3,9% geldt daarbij voor zover het investeringsbedrag niet meer bedraagt dan € 5 miljoen. De regeling sluit voor de vraag wat er onder deze nieuwe BIK valt grotendeels aan bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dat betekent dat personenauto’s er alleen onder vallen als ze voor beroepsvervoer worden gebruikt. De beoordeling van toepassing van de BIK ligt bij RVO. Werkgevers kunnen bij RVO een BIK-verklaring aanvragen voor investeringen waarvoor de beslissing is genomen op of na 1 oktober 2020 en die in 2021 of 2022 volledig worden betaald en binnen zes maanden na die betaling in gebruik zijn genomen.

De Tweede Kamer heeft voor de autobelastingen ook twee moties aangenomen. Daarmee wordt de regering opgeroepen onderzoek te doen naar vereenvoudiging van de autobelastingen en te kijken naar het effect van de autobelastingen op de leeftijd van het Nederlandse wagenpark.

Na de behandeling in de Tweede Kamer is de volgende stap nu de stemming in de Eerste Kamer in de loop van december. We houden je op de hoogte!

Update 15-12-2020: Vandaag heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2021 aangenomen.