Tenaamstelling leasecontract van belang voor de bijtelling

Om allerlei redenen kan het voordelig zijn om een autoleasecontract op naam van het bedrijf te zetten en niet op jouw eigen (privé) naam. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk een bijtelling moet betalen, ook al is het de bedoeling dat je de leasekosten voor eigen rekening neemt.

Wat is er aan de hand?

Op 21 mei jl. heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in de volgende zaak:

Een directeur/eigenaar van twee bv’s laat zijn bv twee auto’s leasen: eentje voor zichzelf en eentje voor zijn meewerkende echtgenote. Omdat het bij het afsluiten van het leasecontract niet mogelijk was om deze auto’s tegen dezelfde voorwaarden in privé te leasen, heeft hij de leasecontracten op naam van zijn bedrijf laten zetten. Het is de bedoeling dat hij zijn bedrijf de leasekosten vergoedt, maar of dit ook echt gebeurd is, wordt niet helemaal duidelijk.

De belastingcontrole

Na enige jaren komt de Belastingdienst op bezoek en controleert de loonadministratie van het bedrijf. De controleur ziet dat er voor twee auto’s leasekosten in de boeken staan, maar ziet geen bijtelling voor het privégebruik van deze auto’s van de zaak, noch bewijs dat er niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. De Belastingdienst legt naheffingsaanslagen op plus een boete van 40%.

De argumenten voor en tegen

De directeur wijst er op dat het eigenlijk helemaal niet om auto’s van de zaak gaat, maar om privé auto’s. Dat de leasecontracten van de auto’s op naam van het bedrijf staan is puur voor het gemak. In feite fungeert het bedrijf alleen maar als schakel tussen de leasemaatschappij en de directeur en zijn echtgenote. Daarnaast wijst hij er op dat de leasekosten in rekening-courant zijn terugbetaald aan het bedrijf. Mocht de inspecteur het niet met hem eens zijn dat het om privé auto’s gaat, dan moeten deze kosten toch op zijn minst als eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken kunnen worden. De Belastingdienst houdt vast aan zijn stelling dat het leasecontract op naam van het bedrijf staat en dat nergens uit blijkt dat men in privé wat betaald heeft.

De uitspraak van de rechtbank

De rechter gaat uit van wat op papier staat: het leasecontract staat op naam van het bedrijf. Omdat men het er over eens is dat de auto’s aan de directeur en zijn echtgenote ter beschikking staan, geldt voor hen een bijtelling omdat zij niet kunnen bewijzen dat ze niet meer dan 500 kilometer privé hebben gereden. Dat er eventueel kosten voor eigen rekening zijn genomen, wil nog niet zeggen dat deze van de bijtelling af kunnen worden getrokken. Hiervoor had men op papier moeten zetten dat deze eigen bijdrage verplicht was.

Of men in hoger beroep gaat, is op dit moment nog niet bekend

Tip voor de praktijk

In de praktijk bestaan er verschillen tussen zakelijke en private lease. Laat je voorlichten over de voor jou meest voordelige optie voordat je voor de ene of de andere variant kiest.