Tariefsaanpassing bpm per 2021

De Tweede Kamer is bezig met de behandeling van het Belastingplan 2021. Voor de BPM zit daar een nieuwe tabel bij met een aanscherping van de tarieven die op de CO2-uitstoot gebaseerd zijn. BOVAG, ANWB en RAI wezen er deze week in de media al op dat dit vooral compacte benzine- en dieselauto’s raakt. De Tweede Kamer bevroeg de staatssecretaris daar op.

In zijn antwoordbrief legt de staatssecretaris vooral een link met de CO2-uitstootreductie die nodig is door Europese normen. In 2015 was de Europese fabrikantennorm 130 g/km. Voor 2021 is deze norm vastgesteld op gemiddeld 95 g/km. Na 2021 worden de normen nog strenger. De gemiddelde CO2-emissies van nieuwe, in de EU geregistreerde personenauto’s zullen in 2025 15% en in 2030 37,5% lager moeten liggen dan de emissiegrenswaarden die voor 2021 gelden. Deze Europese normen zorgen ervoor dat fabrikanten jaarlijks gemiddeld nieuwe CO2-zuiniger automodellen op de markt brengen. De aanpassing van de bpm-tabel met de verwachte gemiddelde CO2 ontwikkeling van conventionele auto’s is bedoeld om te voorkomen dat de bpm wordt uitgehold door voortschrijding van de techniek voor benzine- en dieselauto’s.

De emissievrije auto’s en plug-in hybrides zijn vanzelfsprekend wel van belang voor de te behalen Europese normen. Maar die auto’s worden niet meegenomen in de inschatting van de verwachte autonome vergroening bij conventionele auto’s en de aanpassing van de bpm-tabel. EV’s zijn tot en met 2024 vrijgesteld en plug-in hybrides hebben hun eigen bpm-tabel. De bpm op benzine- en dieselauto’s wordt dus niet hoger om daarmee de groei van het aantal EV’s en plug-in hybrides budgettair op te vangen.

Daarnaast vroegen Kamerleden hoe het kan dat op individueel niveau bij bestaande modellen de bpm-stijging zo ver kan uitschieten. De staatssecretaris ontkent niet dat dit aan de orde kan zijn. Maar het is naar zijn mening onvermijdelijk omdat dat de gemiddelde verwachte ontwikkeling van de CO2-uitstoot het uitgangspunt van de bpm-tabel is. Bestaande modellen waarvan de CO2-uitstoot gelijk blijft, worden in 2021 met een hogere bpm belast dan datzelfde model in 2020. Omdat de bpm-tabel progressief oploopt, kan dit om een grote procentuele stijging gaan. Daar staan echter ook andere nieuwe modellen tegenover staan die zuiniger worden en waarop de belasting in 2021 lager uitvalt.
Rondom de jaarwisseling is het daarom van belang om alert te zijn op de hoogte van het bpm-bedrag bij heffing in 2020 respectievelijk in 2021.