Staatssecretaris: Ook na wetswijziging geen btw over bpm

In het Belastingplan 2021 is een wijziging opgenomen voor de bpm, de registratiebelasting op nieuwe auto’s. Nu wordt de bpm nog geheven bij de kentekenregistratie, dat wil zeggen: inschrijving én tenaamstelling van het kenteken, maar het voorstel is om dat te vervangen door alleen de inschrijving. De vraag was of de bpm hierdoor wel vrij van btw blijft.

In antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën laten weten dat de aanpassing van het belastbaar feit in de bpm geen gevolgen heeft voor de behandeling van de btw. Voor nieuwe motorrijtuigen die worden ingeschreven in het kentekenregister is en blijft de regel gelden dat geen btw wordt geheven over de bpm als de inschrijving plaatsvindt op naam en voor rekening van de koper. De staatssecretaris laat weten dat hij nog met de autobranche in gesprek is om te kijken of hij het wetsvoorstel kan verduidelijken zodat alle eventuele onduidelijkheid op dit punt wordt weggenomen.

De achtergrond van de wetswijziging in de bpm is de wens om te komen tot een eerlijker speelveld tussen de binnenlandse handel en de importhandel in gebruikte voertuigen, een afname van het aantal bpm-bezwaarschriften, de mogelijkheid voor de inspecteur om beter toezicht op parallelimport uit te oefenen en een vermindering van de complexiteit van de heffing van de bpm.

Als de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2021 aannemen, gaat dit onderdeel voor de bpm overigens nog niet direct in. Er moeten nog praktische zaken uitgewerkt worden, zodat de wijziging op zijn vroegst ingaat per 1 juli 2021.