Resultaten second opinion BPM-neutrale invoering deze maand bekend

De Tweede Kamer vroeg naar zo’n second opinion omdat het kabinet heeft aangegeven dat de totale bpm-opbrengst niet zou moeten stijgen of dalen als gevolg van de implementatie van WLTP.

Daarom wil de Tweede Kamer dat de regering onafhankelijk laat toetsen of de omzetting van NEDC1 naar NEDC2 én de omzetting van NEDC2 naar WLTP (per 1 juli aanstaande) beide budgettair neutraal zijn gegaan. Die beoordeling wil de Tweede Kamer zowel op macroniveau als voor de tien meest verkochte auto’s.

Eerder verschenen al TNO-rapporten over de invoering van de WLTP-testmethode en de effecten op de BPM. De Tweede Kamer neemt daar echter geen genoegen mee. Nu de tweede fase van de implementatie van de WLTP-testmethode in de autobelastingen dichterbij komt, begint de tijd wel te dringen.Die tweede fase betreft de implementatie van de WLTP-testmethode als enige voorgeschreven testmethode bij het vaststellen van de bpm. Hierbij wordt overgegaan van de NEDC CO2-uitstoot naar de WLTP CO2-uitstoot. De bpm-tabel wordt per 1 juli 2020 hierop aangepast. Die aanpassing is overigens al door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen, maar kan via wetswijziging indien nodig worden aangepast.