Representatiekosten? Drie jaar bijtelling privégebruik auto!

Eén vraag is geen vraag, aldus een gezegde bij de Belastingdienst. Maak je gebruik van bepaalde aftrekposten, dan kun je daar natuurlijk een vraag over verwachten. Soms leidt die ene vraag tot meer vragen over je belastingaangifte. In dit geval leidden opgevoerde representatiekosten tot een belastingcontrole waarbij een advocaat een fors bedrag aan bijtelling moet betalen. Bereid je daarom altijd goed voor bij een bezoek van de Belastingdienst. Wij geven in dit item een aantal praktijktips naar aanleiding van deze casus.

Wat was er aan de hand?

In deze op 11 juni gepubliceerde rechtszaak gaat het om een advocaat met een eenmanszaak. Hij krijgt bezoek van een controlemedewerker van de Belastingdienst die niet alleen naar de in de aangifte geclaimde aftrekposten kijkt, maar ook de rest van zijn administratie beoordeelt. De controlemedewerker signaleert dat de advocaat in dat jaar geen bijtelling heeft betaald over zijn auto van de zaak en besluit te kijken of dit in de voorgaande jaren wel is gebeurd. Dit blijkt niet het geval te zijn. De controlemedewerker vindt het bewijs dat de advocaat levert om aan de bijtelling te ontkomen, niet afdoende. Er volgt een bijtelling over de drie gecontroleerde jaren. In totaal een bedrag van meer dan een ton. De advocaat klaagt dat de controlemedewerker vooringenomen is en zijn onderzoek niet had mogen uitbreiden naar het verleden, maar tevergeefs. Ook stelt de advocaat dat hij voldoende bewijs heeft geleverd zodat de bijtelling niet van toepassing kan zijn. Zowel in beroep als in hoger beroep laat de rechter de bijtelling echter in stand.

We hebben naar aanleiding van deze zaak de volgende praktische tips voor je, zodat je kunt checken of jouw bijtellingsbewijs wel afdoende is:

Tip 1 Terbeschikkingstelling?

Een bijtelling komt alleen aan de orde wanneer een auto aan jou ter beschikking is gesteld. Dit is het geval wanneer jij de ‘macht’ over de auto kunt uitoefenen. De Belastingdienst moet onderbouwen dat dit het geval is, maar dat is in deze casus niet al te ingewikkeld: de advocaat is zelf de baas over de zaak en de auto. Deze tip had hem dan ook niet geholpen, maar mocht je ooit tegen een bijtelling aanlopen en heb je een baas? Dan kan het geen kwaad om hier eens op te letten.

Tip 2 Bewijs het hele jaar

Wanneer je, zoals de advocaat, de beschikking hebt over een auto van de zaak, dan is het aan jou om te bewijzen (“doen blijken”) dat je in dat jaar niet boven de 500 privékilometers komt. Dit is een zware bewijslast, maar in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is een rittenregistratie niet verplicht (maar wel handig). Hou er rekening mee dat je het bewijs over het hele jaar aan moet leveren, dus van 1 januari tot en met 31 december (!). Lever je in een bepaald jaar niets aan, of kom je met bewijs voor een deel van het jaar, dan is dat dus niet afdoende. In deze casus had de advocaat het bewijs bijvoorbeeld niet altijd voor het hele jaar paraat, terwijl hij wel het hele jaar kon beschikken over een auto van de zaak. In zo’n geval kan het bewijs nog zo goed, betrouwbaar enzovoorts zijn, maar heb je er weinig aan.

Tip 3 Kilometers

De aloude vraag is natuurlijk of bepaalde kilometers zakelijk of privé zijn. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst kan vragen om dat nader te onderbouwen. Dit risico loop je vooral bij het bezoeken van leuke gelegenheden zoals een voetbalwedstrijd, een golfclub of andere netwerkbijeenkomsten. Ook de advocaat bezocht representatieve bijeenkomsten. Zorg er in dergelijke gevallen voor dat je kunt laten zien welk zakencontact je daar gesproken hebt of welke klus dat bezoek heeft opgeleverd. In dit geval wilde de advocaat dat niet doen in verband met zijn geheimhoudingsplicht. Om diezelfde reden weigerde hij ook zijn agenda aan de controlemedewerker laten zien. Dit is uiteraard heel begrijpelijk, maar ook slecht voor zijn bewijspositie. Het zou dus handig zijn geweest wanneer hij ander, niet vertrouwelijk, bewijs had kunnen laten zien.

Tip 4 Maximering bijtelling

Tot slot kwam de advocaat met de stelling dat de bijtelling voor hem niet hoger kan zijn dan de jaarlijks in aftrek gebrachte autokosten. Dit klopt omdat hij zijn bedrijf uitoefent via een eenmanszaak (IB-onderneming). Ook van deze stelling moet je echter een onderbouwing laten zien. De advocaat levert veel stukken aan, maar de rechters vinden zijn bewijs te mager.

Kortom, de advocaat moet een flink bedrag aan belasting betalen. Als pleister op de wonde krijgt hij op een paar andere punten wel gelijk van de rechter. Zorg er voor dat het in jouw geval niet zo ver komt. Kijk kritisch naar je eigen administratie en breng waar nodig verbeteringen aan.