Rechter draait bijtelling terug bij nare privé situatie

Hoe sneu jouw situatie ook is, in de praktijk zal de inspecteur niet snel genegen zijn de bijtelling terug te draaien vanwege vervelende privéomstandigheden. Kun je bij andere belastingen de inspecteur nog vragen om de 'hardheidsclausule' toe te passen, in geval van de bijtelling heeft de staatssecretaris laten weten dat hij deze hardheidsclausule beslist niet toe zal passen. Een Haagse rechter denkt hier anders over.

Wat is er aan de hand?

In deze zaak werken man en vrouw beiden voor dezelfde baas. Ze rijden allebei in een auto van de zaak. De man rijdt niet privé in zijn auto en bezit een verklaring geen privégebruik auto. Het stel legt de privéritten af in de auto van de vrouw. Zij krijgt daarom wel een bijtelling.

Halverwege het jaar overlijdt de vrouw. De man levert zijn eigen auto van de zaak (auto 1) in bij de baas en neemt de zakelijke auto (auto 2) van zijn overleden echtgenote over. Hij blijft zijn privékilometers in auto 2 rijden en trekt uiteindelijk zijn verklaring geen privégebruik auto in. Zijn baas brengt hem vanaf dat moment de bijtelling in rekening over auto 2. Blijkbaar weten baas en werknemer dat de 500 kilometergrens in de bijtelling per jaar geldt. De baas vraagt de Belastingdienst daarom om toestemming om de bijtelling in dit bijzondere geval niet voor het hele jaar, maar pas vanaf de wisseling van auto toe te passen. De man kan namelijk wel bewijzen dat hij in zijn eigen auto van de zaak niet privé heeft gereden, maar na het overlijden van zijn echtgenote heeft hij geen kilometers meer bijgehouden. Kortom: hij kan dus niet bewijzen dat hij in dat totale jaar niet boven de 500 privékilometers komt en zou dus over het hele jaar een bijtelling moeten betalen.

De inspecteur wijst het verzoek af en stuurt een aanslag met een bijtelling over de rest van het jaar en wijst het bezwaar daartegen af. De inspecteur heeft op basis van de wet gelijk, maar mag in bijzondere gevallen met de hand over zijn hart strijken op grond van de hardheidsclausule. Omdat hij dit op bijtellingsgebied eigenlijk niet mag (zie hierboven), doet hij dat echter niet.

De uitspraak

Tot verbazing van velen, oordeelt de rechter van de Rechtbank Den Haag dat in dit ene bijzondere geval de bijtelling niet over het hele jaar hoeft plaats te vinden. Er is eigenlijk al over het eerste deel van het jaar een bijtelling betaald voor deze auto (door de vrouw) en deze situatie is wel heel erg verdrietig, aldus onze samenvatting van de uitspraak.

Of de Belastingdienst dit laat zitten of hoger beroep aantekent tegen deze uitspraak, is ons op dit moment nog niet bekend.