Rechtbank: BPM oudere gebruikte auto's mogelijk te hoog

Nederland heft BPM (een registratiebelasting) op Nederlandse auto's. Hoe hoog die BPM is, hangt af van het soort auto. Bij een bestelauto is deze bijvoorbeeld afhankelijk van de cataloguswaarde, bij een personenauto wordt de BPM onder meer berekend over de CO2-uitstoot van deze auto. De Rechtbank vraagt zich af of de verandering van de meetmethode van deze CO2-uitstoot niet tot te hoge BPM-aanslagen heeft geleid.

Wijziging testmethode

Per 1 september 2017 is de manier waarop de CO2-uitstoot van een auto wordt berekend aangepast. Tot die datum werd deze berekend op basis van de zogenoemde NEDC-methode, daarna werd de WLTP-methode ingevoerd. Met behulp van deze WLTP-methode wordt de CO2-uitstoot op een meer realistische manier getest. Aanleiding voor deze wisseling van testmethodes is de ontdekking van sjoemelsoftware in een aantal auto’s.

Omdat de oude NEDC-methode vaak tot een andere uitkomst leidt dan de WLTP-methode, gold tot halverwege 2020 een overgangsregeling waarbij de oude testresultaten werden omgerekend. Hiermee wilde men voorkomen dat voor een zelfde soort auto hele andere uitstootcijfers uit de bus kwamen rollen. Omdat de BPM wordt berekend op basis van die uitstoot, zou dat zomaar tot een veel hogere of lagere BPM-aanslag kunnen leiden. Uit de in de onderstaande rechtszaak genoemde cijfers en onderzoeken blijkt het verschil tussen de oude en nieuwe test gemiddeld op zo’n 6 gram aan CO2-uitstoot uit te komen.

De rechtszaak

In een aantal recente rechtszaken gaat het er om of er sprake is van discriminatie. En dan bedoelen we of er een kans bestaat dat er voor bepaalde auto’s teveel BPM is betaald omdat zij toevallig net anders getest zijn dan andere auto’s. Voor auto’s die nieuw zijn als ze op Nederlands kenteken komen te staan, zal dit meestal niet het geval zijn. Maar hoe zit het bij auto’s die al eerder in het buitenland gebruikt zijn?

In deze rechtszaak draagt een belastingadviseur een flink aantal stellingen aan waarom de BPM-heffing niet zou kloppen. Een daarvan is dat bij de BPM-berekening voor deze auto’s uit zou zijn gegaan van een andere CO2-uitstootberekening dan bij soortgelijke Nederlandse auto’s. Deze auto’s zijn gebouwd in de jaren 2017, 2018 etc. en zijn pas later op Nederlands kenteken gesteld. Het is volgens hem dus niet onmogelijk dat de CO2-uitstoot van deze auto’s anders (hoger) is vastgesteld dan van de auto’s die al vanaf het begin in Nederland rondrijden. De Belastingdienst gaat er op basis van diverse rapporten vanuit dat dit in de praktijk wel mee zal vallen.

De uitspraak

De rechter geeft de Belastingdienst een gevoelige tik op de vingers: vermoeden dat er geen sprake is van een te hoge BPM-heffing is wat anders dan dat onderbouwen. Omdat de Belastingdienst niet kan laten zien dat er door de wijziging van de NEDC in de WLTP-testmethode geen verschil is tussen de diverse auto’s, is de BPM-aanslag niet juist vastgesteld.

Gevolgen voor de praktijk

Op dit ogenblik is het op NEDC/WLTP terrein 1-0 voor deze belastingadviseur en zijn klanten. Wij gaan er echter vanuit dat de Belastingdienst in hoger beroep gaat. Zit je in een soortgelijke situatie? Teken dan bezwaar aan tegen je BPM-aanslag. Je kunt daarbij onder meer verwijzen naar deze uitspraak.