Privégebruik auto buitenlandse werknemer in dat andere land belast?

Gebruikt een medewerker een auto van de zaak ook voor privéritten, dan heeft dat voor de btw gevolgen. Over hoe dat grensoverschrijdend werkt, loopt een zaak bij het Hof van Justitie van de EU.

In Nederland is het zo geregeld dat alle btw op de autokosten eerst aftrekbaar is als je als bedrijf zelf ook volledig btw-belaste activiteiten hebt. Het privégebruik door de medewerker wordt vervolgens gezien als een btw-belaste dienst.

Als je de exacte omvang van het privégebruik weet, kan de btw-heffing daarop gebaseerd worden. Het woon-werkverkeer telt voor de btw dan overigens mee als privégebruik. Vaak is die exacte omvang echter niet bekend en kan er gebruik gemaakt worden van een forfait. Uitgangspunt daarbij is dan een jaarlijkse btw-afdracht voor het privégebruik van 2,7% van de catalogusprijs van de auto.

De vervolgvraag die nu bij de Europese belastingrechter ligt, is de vraag in welk land dat privégebruik dan belast wordt. Die zaak gaat over het Luxemburgse bedrijf QM die auto’s ter beschikking stelde aan medewerkers die in Duitsland wonen. In deze zaak concludeerde de Advocaat-Generaal recent dat er sprake is van een btw-belaste dienst als er -kort samengevat- een tegenprestatie van de medewerker is, en dat deze dienst belast is in het woonland van de werknemer. De Advocaat-Generaal acht in dat geval de btw-regels voor niet-kortdurende verhuur van vervoermiddelen van toepassing als het gebruik langer dan 30 dagen duurt. Als het Hof van Justitie EU deze conclusie overneemt, is dit een ontwikkeling waar ondernemers met buitenlandse medewerkers de nodige aandacht aan zullen moeten besteden. Wij houden u op de hoogte!