Pilot met variabele bijtelling start deze zomer

Vorig jaar zomer presenteerde de Mobiliteitsalliantie haar Deltaplan Mobiliteit, een plan met voorstellen om de stijgende vraag naar mobiliteit het hoofd te bieden. Deze zomer start een interessante pilot.

De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van zo’n 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer mobiliteitssysteem, aldus de Mobilteitsalliantie. Partners in die alliantie zijn bijvoorbeeld OV-bedrijven, Transport & Logistiek Nederland, Rai Vereniging, VNA, ANWB en de Vereniging Zakelijke Rijders.

Onderdeel van de plannen is een omzetting van vaste fiscale heffingen naar ‘betalen naar gebruik’. In dat kader start deze zomer met 100 deelnemers een pilot met variabele bijtelling op privégebruik van een auto van de zaak.

In de periode van augustus tot en met december 2020 wordt bij de deelnemers aan de pilot het aantal privékilometers gemeten. Gekeken wordt wat er zou gebeuren als berijders geen vast maandelijks bedrag aan fiscale bijtelling voor privégebruik zouden betalen, maar een bedrag gebaseerd op het echte aantal gereden privékilometers. Maandelijks zien de deelnemers wat het effect is op hun rijgedrag en krijgen zij een overzicht van het bedrag dat zij aan bijtelling zouden moeten betalen als dit de werkelijke situatie zou zijn.

Dit experiment onderzoekt hiermee of de invoering van een variabele bijtelling effect heeft op de privéritten. De deelnemer heeft zelf de keuze om wel of niet te reizen of om anders te reizen. Ook wordt onderzocht wat die andere invulling dan is.
De pilot loopt tot eind 2020. We houden je op de hoogte!