Ook milieu-investeringsaftrek op laadpaal

Ook op laadpalen voor elektrische auto’s is milieu-investeringsaftrek mogelijk. Naast een laadpaal in combinatie met een auto geldt dat ook voor laadpalen op het eigen bedrijfsterrein.

Om voor milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking te komen, moet het product vermeld zijn op de jaarlijkse Milieulijst van RVO. Op de lijst van 2021 staan diverse soort elektrische voertuigen, variërend van personenauto’s met 13,5% MIA, tot taxi’s (27% of 36% MIA) en bestelauto’s (36% MIA). Bij elk van deze typen voertuigen vermeldt de lijst “en al dan niet een oplaadstation”. Dat betekent dat bij de melding van de investering in het voertuig ook de laadpaal of wallbox meegenomen kan worden. Daarvoor geldt dan hetzelfde percentage als de auto. De bovengrens qua investeringsbedrag geldt voor auto en laadpaal samen.

Er is ook een mogelijkheid om een afzonderlijke laadpaal te melden. Dat kan met code G3720 voor een oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen. Het moet dan gaan om een laadpunt voor het elektrisch laden en al dan niet ontladen van accu’s van uitsluitend eigen bestelauto’s, personenauto’s, motorfietsen, brom- of snorfietsen of vaartuigen waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein. Er geldt dan 36% MIA over ten hoogste € 2.500 van het investeringsbedrag.

Let erop dat je bij het aangaan van de investeringsverplichting altijd de actuele status van de MIA-mogelijkheden checkt op rvo.nl en dat je de investering binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen aanmeldt bij RVO.