Onbelaste reiskostenvergoeding per 1 juli omhoog?

De onbelaste reiskostenvergoeding, je weet wel: die 19 cent per kilometer, is al jarenlang hetzelfde. Om precies te zijn: sinds 2006. Dit ondanks protesten uit de praktijk dat deze vergoeding aan de lage kant zou zijn. Het ziet er nu naar uit dat deze vergoeding per 1 juli aanstaande toch omhooggaat. In dit nieuwsbericht vertellen we je het laatste nieuws.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Wanneer je zakelijke kilometers maakt met jouw eigen vervoermiddel (dit kan een auto zijn, maar bijvoorbeeld ook een fiets of de ‘benenwagen’) kan jouw baas jou een reiskostenvergoeding geven. Omdat dit een vorm van loon is, is deze vergoeding in principe belast. De zogenoemde werkkostenregeling (WKR) maakt het echter mogelijk om (een deel van) deze reiskosten belastingvrij, dus netto uit te betalen door middel van een ‘gerichte vrijstelling’. Dit belastingvrije deel is al jarenlang 19 cent per zakelijke kilometer. Betaalt jouw baas een hoger bedrag dan die 19 cent, dan is het meerdere dus belast.

Moet deze vergoeding niet omhoog?

De vraag of de belastingvrije reiskostenvergoeding niet een keer verhoogd moet worden hoor je vaak in de praktijk. De Vereniging Zakelijke Rijders (www.vzr.nl) is bijvoorbeeld onlangs met een petitie gekomen. Nu de brandstofkosten veel hoger zijn dan gebruikelijk, wordt deze vraag waarschijnlijk nog vaker gesteld. Ook onze staatssecretaris, Marnix van Rij, blijkt hiermee bezig te zijn. In het Kamerdebat van 23 maart jl. ging hij er uitgebreid op in.

Kamerdebat 23 maart jl.

In het Kamerdebat gaf de staatssecretaris het volgende aan:

“De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding zal worden ingevoerd. In centen gaat deze van €0,19 eerst naar €0,21 en uiteindelijk naar €0,23. Bij het coalitieakkoord is er ook een financiële onderbouwing gekomen. (…) Het schijnt 130 miljoen te zijn. (…) Die 7 miljoen [afschaffing jubelton- CJ] kan niet de dekking zijn om de onbelaste reiskostenvergoeding een jaar mee naar voren te halen. Als we dan toch even die 130 miljoen pakken: daar hebben je 260 miljoen voor nodig. Ik heb begrepen dat de heer Heinen en de heer Nijboer vroegen of je dit kunt versnellen. Kun je het bijvoorbeeld op 1 juli aanstaande invoeren? Ook hier geldt dat je dit technisch op 1 juli aanstaande zou kunnen doen. Dat betekent eerst wetgeving, die dan wat betekent voor allerlei software, loonadministraties en dergelijke.

(…) laten we serieus bekijken of we dit naar voren kunnen halen. Dan moet er wel een dekking gevonden worden. Die dekking moet in de Voorjaarsnota en het Belastingplan gevonden worden.

Ik zeg er wel bij dat ik hier ook een grote verantwoordelijkheid zie liggen bij werkgevers. Het is mooi om een onbelaste reiskostenvergoeding in de wet te zetten, maar ik geloof dat het de heer Klaver was die zei: je moet ook wat breder kijken, want het is niet alleen de overheid die het moet doen. Ook werkgevers moeten hier iets doen, dus dan moeten ze ook die onbelaste reiskostenvergoeding toekennen aan werknemers.”

Wat betekent dit voor de praktijk?

We houden nog even een slag om de arm, maar mogelijk gaat het bedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 juli aanstaande al omhoog, in plaats van per 1 januari 2024. Deze laatste datum werd nog genoemd in het Coalitieakkoord. Wij vermoeden dat het zal gaan om een stijging naar 21 cent per kilometer, maar op dit ogenblik is nog niets zeker. We houden je op de hoogte!