Nieuwe subsidieregeling elektrische bestelauto in aantocht

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een internetconsultatie geopend over de nieuwe subsidieregeling voor lichte emissieloze bedrijfsvoertuigen. De subsidieregeling gaat naar verwachting in het voorjaar van 2021 in.

Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het Klimaatakkoord van 2019. Dat Klimaatakkoord heeft als centraal doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Onderdeel daarvan is ook een reductieopgave voor de mobiliteitssector. Daarvoor is de komende jaren financiële stimulering van elektrisch rijden noodzakelijk. Als ondersteuning van zero-emissiezones voor stadslogistiek in 30 tot 40 grotere steden wordt nu dit stimuleringsprogramma voor bestelauto’s opgezet. Volgens het Klimaatakkoord is de verwachte vraag door de nulemissiezones in totaal 50.000 zero-emissie bestelauto’s in 2025, met een doorgroei naar 115.000 zero-emissie bestelauto’s in 2030. De subsidieregeling kan overigens ook voor emissieloze bestelauto’s buiten die zones gebruikt worden.

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor ondernemingen en non-profitinstellingen, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn gevestigd in Nederland. Dit ongeacht hun rechtsvorm. Overheids- en publiekrechtelijke instanties komen niet in aanmerking voor de subsidie omdat zij al publieke financiering ontvangen.

Naast de koop van een emissieloze bedrijfsauto komt ook financial lease in aanmerking voor subsidie. De lessee kan dan de subsidie aanvragen. Bij operational lease komt alleen de leasemaatschappij voor subsidie in aanmerking.

De subsidie bedraagt voor de jaren 2021-2025 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. Voor bedrijfsauto’s met een netto catalogusprijs van minder dan € 20.000 wordt geen subsidie toegekend.

De subsidie kan gebruikt worden naast fiscale regelingen zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor emissieloze bedrijfsauto’s met een netto catalogusprijs van minder dan € 20.000 is met de MIA de stimuleringsruimte door de overheid echter al benut. Om overstimulering te voorkomen is deze groep bedrijfsauto’s daarom uitgesloten van de subsidie.
Per aanvrager kan in een kalenderjaar subsidie worden aangevraagd voor 300 voertuigen. Het subsidieplafond voor 2021 is € 22.000.000. Is dat plafond bereikt, dan wordt de regeling voor de rest van het jaar gesloten.

De regeling zit nu in de consultatiefase en gaat naar verwachting, al dan niet gewijzigd, per 1 maart 2021 in. De subsidie kan dan aangevraagd worden bij RVO.nl.