Nieuw kabinet wil kilometerheffing: we gaan betalen naar gebruik.

Het ziet er op dit moment naar uit dat we binnenkort een nieuw kabinet hebben. De plannen van het kabinet zijn nog niet helemaal bekend, maar het woord 'kilometerheffing' is inmiddels al gevallen. Dit betekent niet dat je volgend jaar meteen aan een kilometerheffing vastzit, maar men gaat in Den Haag in ieder geval al aan de slag met de voorbereidingen van het betalen naar gebruik. We zijn waarschijnlijk in 2030 aan de beurt, zo hebben wij gelezen in het coalitieakkoord. Hoe zou dit eruit komen te zien?

Het kabinet streeft ernaar dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn, zo staat in het coalitieakkoord. Ze introduceren in 2030
een kilometerheffing in de vorm van betalen naar gebruik. Basis voor dit systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan
het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is
niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de
Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat
gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik.

In de dit jaar verschenen Keuzewijzer Autobelastingen staat een aantal varianten van de kilometerheffing (ook wel ‘betalen naar gebruik’ genoemd) beschreven. Deze varianten komen origineel uit het Klimaatakkoord. Of het een van de onderstaande varianten wordt, weten we natuurlijk nog niet, maar op deze manier krijg je alvast een idee van wat ons te wachten staat.

Variant 0: Een vlakke heffing voor personenauto’s en bestelauto’s

Bij deze variant wordt de motorrijtuigenbelasting (inclusief de provinciale opcenten) omgezet in een kilometertarief. Voor auto’s op diesel en lpg geldt iets hoger kilometertarief.

Variant 1: Betalen naar gebruik voor alleen elektrische voertuigen (EV)

Bij variant 1 wordt de bpm en motorrijtuigenbelasting voor EV’s omgezet in een kilometertarief waarbij je eventueel de eerste 10 jaar korting krijgt om de groei van het elektrische wagenpark te stimuleren.

Variant 2: Tijd en plaatsgebonden heffing voor personenauto’s en bestelauto’s

Deze variant is hetzelfde als variant 0, maar er geldt geen vlak tarief. De te betalen kilometerheffing hangt hierbij af van wanneer je rijdt (overdag of ’s nachts) en waar je rijdt (in stedelijk gebied of niet). Men heeft er uitdrukkelijk bijgezet dat dit geen spitsheffing is.

Variant 3: Emissie-, tijd- en plaatsgebonden heffing voor personenauto’s en bestelauto’s

Deze variant is eigenlijk een combinatie van alle andere varianten, er zijn bovendien drie verschillende varianten binnen deze variant. Enfin, om het kort samen te vatten komt er een basistarief met een brandstoftoeslag voor lpg- en dieselauto’s, een stikstoftoeslag voor diesels die niet voldoen aan de euro 6d temp richtlijn en een CO2-toeslag voor alle niet elektrische auto’s. Eventueel komt daarbij nog een verschillend dag- en nachttarief en/of een aanvullende spitsheffing voor bepaalde wegen.

En de andere autobelastingen dan?

Als wij het goed begrijpen, blijft bij alle varianten de bpm, de bijtelling en de accijnzen bestaan. Een uitzondering geldt voor variant 1 waarbij er geen sprake meer zou zijn van bpm voor elektrische auto’s.

Tot slot

Vermoedelijk gaat het nog wel even duren voordat alles duidelijk is. Volgens het coalitieakkoord gaat het een heffing worden voor alle auto’s (dus niet alleen voor elektrische auto’s) en zal deze niet tijd- en plaatsgebonden worden.