Nieuw: Baangerelateerde investeringskorting in Belastingplan 2021 (update 12-11)

Het Kabinet voegt aan de belastingmaatregelen voor het jaar 2021 een nieuw voorstel toe: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Die regeling moet bedrijven helpen tijdens de huidige economische crisis te blijven investeren. Met deze regeling kunnen bedrijven tot 3,9% van hun investeringen aftrekken van de afdracht van loonheffing.

De regeling sluit voor de vraag wat er onder deze nieuwe BIK valt, grotendeels aan bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dat betekent dat personenauto’s er alleen onder vallen als ze voor beroepsvervoer worden gebruikt: in principe zijn dat dan taxi’s of koeriersdiensten. Bestelauto’s vallen wel volledig onder de BIK. Althans, als de ondernemer zelf investeert: het gaat bij de BIK om koop of financial lease van nieuwe, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen.

De beoordeling van toepassing van de BIK ligt bij RVO. Werkgevers kunnen bij RVO een BIK-verklaring aanvragen voor investeringen waarvoor de beslissing is genomen op of na 1 oktober 2020 en die in 2021 of 2022 volledig worden betaald en binnen zes maanden na die betaling in gebruik zijn genomen. Dat loket gaat overigens pas op 1 september 2021 open. Met de BIK-verklaring kan het bedrag van de BIK dan van de afdracht van loonheffing worden afgetrokken. De BIK bedraagt 3,9% bij een investeringstotaal tot 5 miljoen euro per jaar en daarboven 1,8%.

Pas je als ondernemer op de investering ook kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA) toe, dan kan dat gewoon naast de BIK. Het minimale investeringsbedrag per bedrijfsmiddel is € 1.500 en per BIK-melding bij RVO € 20.000.

Het kabinet stelt voor de BIK € 2 miljard per jaar ter beschikking. De regeling is tijdelijk, voor de duur van de economische crisis. Als de economische crisis voorbij is, is de maatregel in deze vorm niet langer nodig. De regeling geldt daarom niet voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan. Vanaf 1 januari 2023 zal de budgettaire ruimte worden gebruikt voor een nader te bepalen maatregel met hetzelfde doelbereik: het verlagen van werkgeverskosten.

De regeling is op 12 november 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer behandelt dit in december.