Mogelijkheid van thuiswerken sluit btw-correctie privégebruik auto niet uit

Het aanbieden van faciliteiten voor thuiswerken zorgt er niet voor dat het woon-werkverkeer volledig zakelijk is voor de btw. Dat is de conclusie van een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het ging hier om een accountantskantoor dat aan medewerkers een auto van de zaak ter beschikking stelde. De betreffende medewerkers waren niet verplicht op kantoor te werken. De werkgever stelde apparatuur en faciliteiten ter beschikking waarmee locatieonafhankelijk gewerkt kan worden.

Dat maakt voor de btw de vraag interessant hoe de btw-heffing voor het privégebruik van de auto’s van de zaak dan uitpakt. Zeker nu door de coronacrisis ook veel werknemers van andere bedrijven thuis werken.

Die btw-heffing voor het privégebruik kan bepaald worden met een jaarlijks forfait van in principe 2,7% van de catalogusprijs, maar kan ook berekend worden op basis van het werkelijke autogebruik. In dat laatste geval telt het woon-werkverkeer voor de btw mee als privégebruik. Volgens het kantoor was er door de mogelijkheid van thuiswerken geen ‘vaste plaats van tewerkstelling’ zodat er ook geen woon-werkverkeer meer was.

Het Gerechtshof gaat daar niet in mee. Volgens het Hof hebben de werknemers de keuze thuis te werken, met uitzondering van vergaderingen en overleggen. Maar hoewel de mogelijkheid voor de werknemers om thuis te werken het aantal woon-werkkilometers kan verminderen, wijzigt het karakter van de ritten tussen huis en kantoor niet.

De woonplaats blijft een keuze van de werknemer en de plaats waar een groot deel van de werkzaamheden (het kantoor berekende het zelf op 48%) wordt verricht, is de kantoorruimte die belanghebbende ter beschikking stelt. Het blijft een privéaangelegenheid van de werknemers om deze afstand te overbruggen als zij, vrijwillig of noodzakelijk, de rit naar en van kantoor maken. Voor de btw telt zo’n rit dan mee als privégebruik.

Het thuiswerken kan dus de omvang van de btw-heffing over het privégebruik wel verminderen, maar de mogelijkheid van thuiswerken sluit zo’n btw-heffing dus niet bij voorbaat uit. Voor de loonbelasting zijn de woon-werkritten overigens wel gewoon volledig zakelijk.