Milieu-investeringsaftrek voor je nieuwe elektrische auto in 2021

Ook in 2021 is het mogelijk om milieu-investeringsaftrek te krijgen op je nieuwe volledig elektrische auto of waterstofauto. Dat blijkt uit de jaarlijkse milieulijst van RVO. De belangrijkste regelingen voor duurzame mobiliteit uit die lijst hebben wij hieronder samengevat.

De milieulijst regelt welke investeringen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en eventueel voor willekeurige afschrijving (VAMIL).

Personenauto’s

De elektrische auto komt ook in 2021 weer in aanmerking voor MIA. De MIA bedraagt dan 13,5% over een maximale investering van € 40.000. In 2021 wordt deze MIA over maximaal 10 EV’s per jaar per belastingplichtige toegekend.

Auto’s met elektrische aandrijving die voorzien zijn van zonnepanelen met een vermogen van minimaal 1 kilowattpiek krijgen in 2021 36% MIA. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Ook voor de waterstofpersonenauto geldt een MIA van 36% over maximaal € 75.000. Op deze auto geldt voor 75% van de investering ook de VAMIL-afschrijving.

Bestelauto’s

MIA is er ook voor de volledig elektrische bestelauto uit de N1- of N2-categorie. De MIA is dan 36% over maximaal € 75.000 c.q. maximaal € 125.000 als het een waterstofbestelauto betreft. Op een bakwagenchassis of trekker die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3 geldt naast 36% MIA op een volledig elektrisch voertuig nog wel een willekeurige afschrijving voor 75% van de investering. Bij plug-in hybrides is de MIA is dat geval 27%.

Taxi’s

Elektrisch aangedreven taxi’s waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of een taxi met 9 zitplaatsen, krijgen 27% MIA over maximaal € 40.000. Is de taxi voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), dan geldt een MIA van 36% over maximaal € 75.000 (€ 125.000 in geval van waterstof, waarbij dan ook over een deel VAMIL mogelijk is).

Fietsen

Investeer je in een elektrische bakfiets of fietstaxi van ten minste € 3.000, die bestemd is voor het bezorgen van postpakketten of boodschappen of het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval, en is de bakfiets voorzien van ten minste drie wielen, een voorziening voor het vervoeren van ladingen en van elektrische
trapondersteuning, dan kun je 36% MIA claimen en de investering voor 75% willekeurig afschrijven.

13,5% MIA over de helft van de investering is er voor elektrische bromfietsen en snorfietsen met een lithiumhoudende accu. Deze brom- en snorfietsen mogen voor 75% ook willekeurig afgeschreven worden. Speed pedelecs vallen hier ook onder.

Laadpunten

Oplaadpunten voor uitsluitend eigen elektrische voertuigen komen onder voorwaarden bij afzonderlijke melding in aanmerking voor 36% MIA over maximaal € 2.500. Melding kan ook samen met de elektrische auto. De laadpaal krijgt dan het MIA-percentage dat ook voor de auto geldt, en telt ook mee voor het maximale investeringsbedrag.

Melding

Denk voor deze regelingen aan tijdige melding via het e-loket van RVO. Dat moet met eHerkenning binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen.