Loket nieuwe subsidie voor EV-bestelauto’s open per 15 maart

Op 15 maart 2021 wordt het loket van de subsidieregeling voor nieuwe elektrische bestelauto’s opengesteld op rvo.nl/seba.

Deze nieuwe subsidieregeling hangt samen met een doelstelling uit het Klimaatakkoord, namelijk de invoering van middelgrote nul-emissiezones in 30 tot 40 grotere gemeenten. Het doel van de regeling is om de keuze voor een emissieloze bedrijfsauto te stimuleren door het prijsverschil tussen een emissieloze bedrijfsauto en een bedrijfsauto op fossiele brandstof te verkleinen. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor ondernemingen en non-profitinstellingen, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn gevestigd in Nederland. Overheidsinstanties komen niet in aanmerking voor de subsidie omdat zij al publieke financiering ontvangen.

Naast de koop van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto komt ook financial lease in aanmerking voor subsidie. Bij operational lease komt alleen de leasemaatschappij voor subsidie in aanmerking. Met de leasemaatschappijen worden afspraken gemaakt over het transparant maken van de effecten van de subsidieregeling op de markt voor emissieloze leaseauto’s.

De subsidie bedraagt voor nieuwe bedrijfsauto’s die onder de voertuigclassificatie N1 vallen 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. Voor N2 bedrijfsauto’s wordt geen netto catalogusprijs vastgesteld. Daarom wordt voor deze bedrijfsauto’s uitgegaan van de prijs in de koop- of financial leaseovereenkomst.

Voor bedrijfsauto’s met een netto catalogusprijs (N1) resp. verkoopprijs (N2) van minder dan € 20.000 wordt geen subsidie toegekend. In eerste instantie geldt een maximum van 400 voertuigen per bedrijf. Het eerste jaar zal worden gemonitord wie er gebruik maken van de regeling en voor hoeveel voertuigen. Bij aanvragen door leasebedrijven zal ook worden gemonitord welke eindgebruikers lessees het betreft. Op basis van deze bevindingen wordt beoordeeld of voor volgende jaren noodzaak bestaat om het maximum aantal aan te passen.

Het subsidieplafond voor de hele periode waarin de regeling in werking is, is op basis van de huidige prognose voldoende om 44.000 nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s te subsidiëren. Hierbij wordt rekening gehouden met een geleidelijk, progressief oplopend ingroeipad. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt 22 miljoen euro.

Vanuit een balans tussen langere termijn milieuwinst in Nederland en flexibiliteit ten aanzien van het bezit van de bedrijfsauto, wordt de eis gesteld dat de bedrijfsauto’s drie jaar op naam moeten blijven staan van de subsidieontvanger.

Het loket voor de aanvraag van de subsidie opent op 15 maart 2021 om 9.00 uur online via www.rvo.nl/seba. De koop- of financial leaseovereenkomst mag daarvoor niet eerder zijn afgesloten dan op 1 januari 2021, mag op het moment van de subsidieaanvraag nog niet definitief zijn en de bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet zijn geleverd en tenaamgesteld zijn op naam van de subsidieaanvrager.