Lagere btw-correctie door statistiek?

Zoals bekend, moet je als ondernemer aan het eind van het jaar de btw corrigeren die je hebt afgetrokken voor de auto van de zaak. Dit kun je op een aantal manieren doen, bijvoorbeeld aan de hand van een rittenregistratie of op basis van het btw-forfait van 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde van de auto. Er zijn echter ook alternatieven mogelijk. Onlangs deed de rechter uitspraak over het gebruik van zo'n alternatief.

Wat was er aan de hand?

Een groot landelijk bedrijf wilde de btw-correctie berekenen aan de hand van statistieken. Hiervoor gebruikte het bedrijf statistische gegevens over het privégebruik van auto’s, genoemd in een rapport uit 2012. De redenering van het bedrijf was grofweg als volgt:

  • We gaan er van uit dat de meeste werknemers 27% privé rijden met hun auto van de zaak, voor die werknemers corrigeren we 27% van de btw. Het percentage van 27% komt uit het rapport.
  • Voor die werknemers waarvan we zeker weten dat ze niet meer dan 500 privékilometers hebben gereden, gaan we uit van een lagere correctie, namelijk 1,38%. Omdat woon-werkkilometers niet meetellen voor de bijtelling, maar wel voor de btw-correctie, kun je namelijk niet uitsluiten dat er privékilometers zijn gereden.

Verder stelt het bedrijf dat ambulante werknemers eigenlijk geen woon-werkkilometers rijden. Zij komen alleen in opdracht van de werkgever af en toe naar kantoor, maar zijn de rest van hun tijd onderweg.

De Rechtbank Noord-Nederland is het niet eens met de stellingen van het bedrijf: woon-werkverkeer is gewoon woon-werkverkeer, ook voor ambulante werknemers. De keren dat zij tussen hun eigen woning en hun bedrijf rijden, tellen dus gewoon mee als privégebruik voor de btw-correctie. De specifieke uitzondering uit het zogenoemde Fillibeck arrest is hier niet van toepassing.

Ook met de statistische gegevens kan het bedrijf de rechter niet overtuigen. De gegevens komen weliswaar uit een officieel rapport, maar het bedrijf kan niet laten zien dat hun situatie vergelijkbaar is met de situatie waarop de statistieken zijn gebaseerd. De Hoge Raad heeft namelijk op 21 april 2017 geoordeeld dat je deze statistieken alleen mag gebruiken in vergelijkbare situaties.

Tip voor de praktijk:

Wil je afwijken van de standaardcorrectie van 2,7% of 1,5% en heb je de kilometers niet geadministreerd? Dan kun je eventueel landelijke statistieken gebruiken. Zorg dan wel voor voldoende achtergrondgegevens waarmee je kunt laten zien dat jouw situatie vergelijkbaar is met de situatie van de statistiek. Je kunt daarbij denken aan informatie over de woon-werkafstand, de hoeveelheid werkdagen, het aantal dagen waarop is gereisd, de gezinssituatie van de werknemer en of de werknemer thuis nog een tweede auto tot zijn beschikking heeft. Kortom statistieken gebruiken kan wel, maar het heeft nogal wat voeten in de aarde.

Of het bedrijf in hoger beroep is gegaan, is op dit moment nog niet bekend.