Laat geen MRB-korting liggen!

In principe betaalt elke eigenaar (houder) van een auto motorrijtuigenbelasting (MRB). De hoogte van deze MRB is afhankelijk van het soort auto, de brandstof en (bij een personenauto) de provincie waar je woont. Soms komt je auto in aanmerking voor een aantrekkelijke korting op de MRB, denk bijvoorbeeld aan de grijskentekenregeling voor bestelauto's, het kortingstarief voor elektrische auto's en de korting of voor oldtimers die net niet oud genoeg zijn voor de oldtimervrijstelling. Maar let op: deze korting krijg je niet altijd automatisch in je schoot geworpen. Je moet er wel wat voor doen!

Advies

Ons advies is om altijd zelf te checken of je inderdaad de korting krijgt waar je recht op hebt.

Weet je niet van welke korting je gebruik kunt maken? Kijk dan eens op de website van de Belastingdienst. Via de rekentool op deze website kun je zelfs uitrekenen wat de door jou verschuldigde MRB zou moeten zijn.

Onterecht geen korting?

Krijg je te weinig korting? Kom dan ik actie. Als je snel reageert, krijg je de korting alsnog vanaf het begin van het MRB-tijdvak waarin je dit verzoek indient. Meestal wil de inspecteur niet verder terug in de tijd, maar weet dat hij die mogelijkheid wel degelijk heeft wanneer je door de niet verleende korting ernstige schade lijdt. Het komt echter niet altijd goed, zo blijkt bijvoorbeeld uit een zaak die onlangs door de rechters van Hof ’s Hertogenbosch is beoordeeld.

Oldtimerkorting misgelopen door niet betalen rekening Belastingdienst

In deze rechtszaak gaat het om een auto die onder de overgangsregeling voor oldtimers valt: de auto is nog niet helemaal vrijgesteld omdat hij nog geen 40 jaar oud is, maar de eigenaar komt wel in aanmerking voor het overgangstarief van 120 euro per jaar. De Belastingdienst verzendt een paar rekeningen voor het bedrag van 120 euro. De eigenaar reageert daar niet op. Uiteindelijk zendt de Belastingdienst hem een rekening voor het normale, veel hogere, MRB-tarief. De eigenaar accepteert dit niet en vraagt de rechter om hem alsnog het kortingstarief te geven. Van de rechter krijgt hij nul op zijn rekest: voor het kortingstarief had hij een aanvraag moeten indienen. Dit had hij kunnen doen door de rekening met het kortingstarief te betalen. Omdat hij dit meermalen niet heeft gedaan, krijgt hij geen korting over de afgelopen periode.