Eerste contouren van de nieuwe BPM-werkwijze voor gebruikte auto’s bekend

Aanpassing is volgens de staatssecretaris nodig om het toezicht op invoer van gebruikte auto’s te verbeteren. Vooral als er gebruik wordt gemaakt van een taxatierapport om de BPM-afschrijving vast te stellen, acht hij fysiek toezicht wenselijk. Het aandeel van deze auto’s in de totale jaarlijkse autohandel bedroeg in 2018 ongeveer 3% van het totaal aantal verhandelde auto’s.

De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat hij ook de optie heeft verkend om het hele waarderingsvraagstuk bij gebruikte voertuigen te schrappen. Omdat het hier ook om grensoverschrijdende handel gaat, kan dat op grond van Europese regels echter alleen als de BPM compleet van opzet verandert. In plaats van een eenmalige registratiebelasting zou het dan een belasting moeten worden bij elke tenaamstelling in het kentekenregister. Dus ook bij de binnenlandse handel in occasions (overschrijving in het kentekenregister) en ook bij verkoop tussen particulieren. Dat zou betekenen dat er in plaats van de huidige 600.000 nieuwe kentekenregistraties per jaar 2,5 miljoen belastbare transacties zijn.

De staatssecretaris kiest daar niet voor. In plaats daarvan wil hij het toezicht op de parallelimport versterken. Dit wil hij doen door RDW de BPM-aangifte te laten controleren bij de fysieke controle van het voertuig voor de registratie in het kentekenregister.

Als RDW dan adviseert dat er gebreken zitten in de taxatie, als de taxatie twijfels oproept of als er om een andere reden verder onderzoek nodig is, dan kan de Belastingdienst besluiten dat het voertuig moet worden aangeboden voor een hertaxatie. De auto moet dan naar een keuringslocatie van de Dienst Roerende Zaken en het zogenaamde ‘fiscaal akkoord’ voor de kentekeninschrijving wordt dan opgeschort totdat het voertuig is aangeboden voor deze hertaxatie. De importeur gaat de kosten voor deze hertaxatie dragen.

De plannen zijn nog niet definitief. De belastingdienst, DRZ en RDW werken dit in het tweede kwartaal van dit jaar verder uit. Later dit jaar volgt dan een wetsvoorstel.