Door berijder zelf betaalde kosten niet aftrekbaar van de bijtelling

Betaal je als berijder van een auto van de zaak zelf kosten voor je auto aan een derde, bijvoorbeeld brandstofkosten tijdens buitenlandvakanties, dan kun je die niet aftrekken van je bijtelling voor privégebruik. Ook niet als je zelf meer kosten maakt dan je aan bijtelling hebt.

Zo is er bijvoorbeeld jurisprudentie over een berijder die drie maanden een auto van zijn werkgever ter beschikking had. Daarvoor betaalde hij elke maand een eigen bijdrage voor privégebruik van 50 euro. Die eigen bijdrage voor privégebruik was aftrekbaar voor de bijtelling. Tot zover alles in orde. Maar daarnaast moest hij zelf de brandstof van de auto betalen. Dat kostte hem meer dan de maandelijkse bruto bijtelling. Na vergeefs bezwaar bij de belastingdienst kwam deze zaak bij de rechter. Daar bepleitte deze berijder dat die brandstofkosten tot maximaal het bruto bijtellingsbedrag in aftrek zouden moeten komen op zijn bijtelling. De rechter oordeelde echter dat dit niet mogelijk is: De wet staat aftrek van kosten die aan derden betaald zijn niet toe.

De tip voor de praktijk is dat zulke kosten beter ondergebracht kunnen worden in een (hogere) eigen bijdrage voor privégebruik. Als de berijder de kosten eerst zelf aan een derde heeft betaald, zou de werkgever ze eerst kunnen vergoeden en daarna als eigen bijdrage voor privégebruik op het loon inhouden. De werknemer heeft dan het voordeel van de fiscale aftrek op de bijtelling.