De bijtelling voor je elektrische auto

Rij je een elektrische auto van de zaak, dan krijg je voor privégebruik een fiscale bijtelling op je loon. Over die bijtelling wordt dan loonbelasting ingehouden. De bijtelling is een vast percentage van de catalogusprijs. Voor benzine- en dieselauto’s en plug-in hybrides geldt een bijtelling van 22%, maar voor volledig elektrische auto’s geldt daarop in 2020 een korting van 14 procentpunten voor het deel van de catalogusprijs tot € 45.000. Voor dat gedeelte bedraagt de bijtelling dan slechts 8%.

Voor waterstofauto’s geldt datzelfde percentage, maar dan zonder maximering qua catalogusprijs. Dat zal volgens plan vanaf 2021 ook gaan gelden voor zonnecelauto’s met voldoende oplaadvermogen.

Per 2021 gaat de bijtelling naar 12% over de eerste € 40.000. In 2022, 2023 en 2024 wordt het percentage 16% en in 2025 17%. De aftopping van de bijtellingskorting blijft in die jaren op een catalogusprijs van € 40.000 staan. Er geldt overigens wel een halfjaarlijkse evaluatie, waarmee deze percentages en aftopping nog aangepast kunnen worden voor nieuwe gevallen.

Gunstig is dat er een goede overgangsregeling is waarmee het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating (makkelijk gezegd: de datum van je kentekenbewijs) steeds voor 60 maanden geldt. Krijg je in 2020 een nieuwe elektrische auto ter beschikking gesteld, dan geldt jouw 8%-bijtelling voor de duur van 5 jaar. Na die 5 jaar geldt steeds per jaar de dán geldende bijtelling.

Krijg je bij je EV ook een laadpaal bij je huis of vergoedt je werkgever de kosten daarvan, dan ziet de belastingdienst dat als onderdeel van het ter beschikking stellen van de auto. De bijtelling wordt hier dus niet hoger door.

Tip: Stap je in de loop van het jaar over van een auto waarvoor je een rittenregistratie hebt naar een bijtellingsvriendelijke elektrische auto, bedenk dan dat belastingdienst je rittenregistratie en de 500 km-grens per jaar bekijkt. Stop je in de loop van het jaar met je rittenregistratie, dan krijg je alsnog een bijtelling over het hele jaar. Het kan dan slim zijn om de elektrische auto pas met ingang van het nieuwe jaar privé te gaan gebruiken. Je krijgt dan in 2021 alsnog wel de bijtelling zoals die in 2020 geldt.