Corona-regeling reiskosten verlengd tot 1 juli

Wanneer je je personeel een vaste reiskostenvergoeding betaalt voor het gebruik van de privé auto (of ander privé vervoermiddel), hoef je deze niet te stoppen wanneer iemand op vakantie gaat of ziek is. Na zes weken zonder zakelijke reizen, vervalt de belastingvrijstelling. Vanwege Corona wordt natuurlijk massaal thuisgewerkt en weinig zakelijk gereden. Om iedereen tegemoet te komen, besloot de regering vorig jaar dat deze belastingvrijstelling – onder voorwaarden – ook na die zes weken blijft gelden. Dit zou gelden tot uiterlijk 1 april 2021. Deze week is echter bekend gemaakt​ dat deze Corona-regeling verlengd wordt tot 1 juli aanstaande.

Achtergrond vrijgestelde reiskostenvergoeding

Je mag als werkgever je werknemers een belastingvrije vergoeding van 19 cent per kilometer geven voor elke zakelijke kilometer die zij met hun eigen vervoermiddel rijden. Geef je meer? Dan is het bedrag dat daar bovenuit komt in principe belast. Maakt een werknemer regelmatig dezelfde ritten? Dan mag je er ook voor kiezen om een vast belastingvrij bedrag per maand uit te keren, de vaste reiskostenvergoeding. De precieze voorwaarden en regels vind je terug in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Reist de werknemer niet meer? Dan vervalt de vrijstelling na zes weken, maar vanwege Corona geldt er een tijdelijke tegemoetkoming: de Corona-regeling. Je mag dan onder voorwaarden net doen of jouw personeel nog steeds hetzelfde aantal zakelijke kilometers rijdt, ook al is dat in werkelijkheid niet het geval.

Voorwaarden Corona-regeling

Een van de belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen om tot 1 juli op de oude voet door te gaan, is dat je deze Corona-regeling alleen mag gebruiken voor personeel dat al op 12 maart 2020 (dus niet 2021!) zo’n onbelaste reiskostenvergoeding ontving of waarmee je al op 12 maart 2020 afspraken op papier had staan. Bij iemand die op 12 maart 2020 vier dagen in de week naar het werk kwam, mag je dus net doen alsof deze tot en met vandaag nog steeds vier dagen per week naar het werk reist. Is iemand pas op 13 maart gestart met reizen, dan heb je dus in principe pech gehad. Die persoon had je nog wel zes weken door mogen betalen, maar vanaf dat moment mag je alleen een belastingvrije reiskostenvergoeding geven voor de zakelijke kilometers die dat personeelslid echt heeft gemaakt.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij gebruik van een cafetariaregeling: heeft iemand op 12 maart 2020 laten weten dat hij belast salaris in wil ruilen tegen een onbelaste reiskostenvergoeding, dan mag je net doen of hij het hele jaar 2020 volgens zijn vaste schema heeft gereisd. Heeft iemand dat op 13 maart 2020 laten weten, dan mag je alleen verrekenen met de werkelijk gereisde kilometers.

Meer informatie over deze Corona-regeling en de verlenging daarvan vind je op de website van de Belastingdienst.