Bestelauto te vies voor bijtelling privégebruik?

Voor de bijtelling voor bestelauto’s gelden soms uitzondering. Bijvoorbeeld als de bestelauto uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Is die uitzondering ook van toepassing als een bestelauto vies is?

Al in 2009 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook als er in de bestuurderscabine meer dan één stoel aanwezig is en in die cabine geen voorzieningen zijn aangebracht die zijn gericht op het vervoer van goederen, onder omstandigheden sprake kan zijn van een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Op grond daarvan is er bijvoorbeeld een uitspraak over een kleine bestelauto van een schilder die door de werkzaamheden van die schilder te vies is en te veel stinkt om privéritten mee te maken zodat de bijtelling volgens het Gerechtshof niet van toepassing was.

Ook in een recente zaak kwam dit argument naar voren, naast andere tegenargumenten tegen de opgelegde naheffingen voor de bijtelling. Het ging om bestelauto van een aannemingsbedrijf dat gespecialiseerd is in leiding- en kabelwerk. Door het soort werk kunnen de auto’s en de cabines ervan vies worden.

In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof in die zaak echter dat de enkele omstandigheid dat de auto’s na een werkdag vuil kunnen zijn door modder en zand, niet betekent dat de auto’s niet voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt, al dan niet nadat zij zijn schoongemaakt. De rechters lieten daarbij ook meewegen dat bij een waarneming ter plaatse door de belastinginspecteur is geconstateerd dat deze vervuiling weliswaar aanwezig is, maar dat deze eenvoudig te verwijderen is. Het bedrijf had ook geen foto’s overgelegd van de bestelauto’s in vervuilde staat. Wel stelde het bedrijf dat de aard van de vervuiling een gevaar voor de volksgezondheid oplevert, maar dat heeft zij niet aannemelijk gemaakt. De rechters vonden de PFAS-memo’s van een van de opdrachtgevers daarvoor onvoldoende. Uit de verstrekte reisgegevens blijkt volgens het Hof bovendien dat er met grote regelmaat lange ritten met de bestelauto’s worden gemaakt: Het Hof acht het niet aannemelijk dat de werknemers dat doen met dermate vervuiling dat dit een gevaar voor hun gezondheid betekent.

Bedacht moet worden dat vervuiling van bestelauto’s slechts in grote uitzonderingsgevallen de doorslag zal geven. Wil je de bijtelling op bestelauto’s voorkomen, dan is een rittenregistratie of een Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto sterk aan te raden.