Besluit over btw-heffing privégebruik is herzien

Bij gebruik van een zakelijke auto is de btw op aanschaf en gebruik van die auto aftrekbaar als voorbelasting. Over het privégebruik van zo’n auto moet vervolgens btw worden afgedragen. Per saldo is dan de btw aftrekbaar voor het zakelijk deel. De staatssecretaris van Financiën heeft zijn besluit over deze btw-heffing over het privégebruik geactualiseerd.

Uitgangspunt voor deze btw-heffing is het werkelijke privégebruik en de daadwerkelijk daaraan toerekenbare kosten. Zijn die gegevens niet bekend, dan kan de btw worden berekend met een forfait. Dat bedraagt 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Na het vijfde bezitsjaar wordt dit 1,5%.

Dat percentage moet dan eens per jaar worden aangegeven. Je mag het tijdsevenredig aanpassen als de auto niet het hele jaar voor privédoeleinden ter beschikking staat.

Het forfait kan ervoor zorgen dat je als ondernemer méér aan btw verschuldigd bent dan de btw die je in dat jaar hebt afgetrokken. Dit komt doordat in het forfait afschrijvingskosten zitten, terwijl je de btw over de aanschaf in één keer aftrekt in het jaar van aanschaf. Gebruik je het forfait, dan mag je als maximumbedrag nu hanteren: het bedrag van de in het jaar afgetrokken btw, plus 1/5 deel van de btw op de aanschaf, zolang er met in begrip van het aanschafjaar nog geen 5 jaar zijn verstreken.

Ben je als ondernemer voor je eigen activiteiten geheel of voor een deel btw-vrijgesteld, dan werkt dat ook door in deze btw-heffing over het privégebruik van de auto. Als je bijvoorbeeld voor 50% belaste en voor 50% vrijgestelde activiteiten hebt, en de btw die drukt op de autokosten daarom slechts voor een deel in aftrek brengt, wordt het forfait verlaagd tot 50% van 2,7%.

Naar aanleiding van jurisprudentie is ten slotte nog aan het besluit toegevoegd dat gebruik van statistische gegevens voor het aantonen van het privégebruik toegestaan is. Dit is wel aan concrete voorwaarden gebonden, die er in de kern op neer komen dat aangetoond moet worden dat de statistische gegevens in het concrete geval ook bruikbaar zijn. Wil je niet het forfait toepassen, dan is het daarom aan te raden om de werkelijke ritgegevens vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij gebruik van een occasion, een bestelauto met bpm-vrijstelling of een auto die je relatief weinig privé gebruikt. Denk eraan dat woon-werkverkeer voor de btw privégebruik is, ook al is het voor de loon- en inkomstenbelasting zakelijk gebruik vande auto.