Belastingkorting bij schade soms te mooi om waar te zijn

Je kent ze vast wel, die verhalen dat je bij import van een schade-auto uit het buitenland een flink bedrag aan BPM kunt besparen. Maar is dat ook zo? Lang niet in alle gevallen accepteert de Belastingdienst de gewenste belastingkorting. In een recent gepubliceerde zaak die speelde bij de rechtbank in Den Haag gelooft de rechter bijvoorbeeld niet dat de auto schade heeft gehad.

Wat is de achtergrond?

Wanneer je een schade-auto uit het buitenland haalt, kun je soms korting krijgen op de te betalen BPM. Omdat er in het verleden veel misbruik is gemaakt van deze kortingsmogelijkheid, zijn de regels streng. Zo moet je de schade laten onderbouwen met een goed taxatierapport en moet je de Belastingdienst de kans geven om te controleren of er werkelijk schade is aan de auto.

Hoe zit het in deze zaak?

In deze zaak is er een schaderapport waaruit op te maken valt dat de auto fors beschadigd is geweest. Het schadebedrag is zelfs hoger dan de waarde van de auto! Bij de controle ziet de Belastingdienst – afgezien van normale gebruikssporen – geen schade en de inspecteur weigert vervolgens de eigenaar korting te geven op de BPM. De eigenaar stapt naar de rechter.

Het oordeel van de rechtbank

De rechter geeft de Belastingdienst gelijk. Hij vindt de facturen en offertes die de schade onderbouwen moeilijk leesbaar en hij kan ze niet herleiden tot deze auto. De rechter vindt het vreemd dat de taxateur de auto op 28 maart 2018 bekeken heeft, maar pas op 31 maart 2020 een taxatierapport opmaakt. Bovendien staat in het taxatierapport onder de staat van de auto dat de wielophanging, de stuurinrichting, de remmen, de motor, de versnellingsbak en de elektrische installatie voor zover waarneembaar in slechte staat zijn, maar vervolgens wordt daarachter telkens vermeld: “Geen bijzonderheden waargenomen.”. Dat de eigenaar geen aankoopbewijs en reparatiebonnen kan laten zien, werkt ook niet in zijn voordeel.

Of de eigenaar in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak is op dit moment niet bekend.