Autoimporteurs: op termijn naar Betalen Naar Gebruik

Het huidige stelsel van autobelastingen is op de lange termijn onbetaalbaar en onhoudbaar vindt de organisatie van auto-importeurs RAI Vereniging. Zowel een stabiele inkomensstroom voor de overheid als een goede bijdrage aan de klimaatdoelen komen in het gedrang. RAI Vereniging pleit daarom voor een compleet ander systeem: Betalen Naar Gebruik.

Omdat elektrische auto’s zijn vrijgesteld van BPM en de BTW-inkomsten en accijnzen op brandstoffen bij deze auto’s wegvallen, drogen de belastinginkomsten op waardoor het systeem uiteindelijk niet meer houdbaar is. Het is volgens RAI Vereniging mede daarom hoog tijd voor een omvorming van het belastingstelsel naar een systeem dat naar het oordeel van RAI Vereniging stabiel en eerlijk is voor zowel consument, overheid als ondernemer. Zo’n stelsel moet bovendien bijdragen aan het realiseren van de klimaat-, stikstof en luchtkwaliteitsdoelen én het moet eenvoudig zijn.

RAI Vereniging pleit er daarom voor de vaste autobelastingen (BPM en MRB) te vervangen door een prijs per geredenkilometer. Het tarief zou dan afhankelijk moeten zijn van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Daarnaast stelt RAI Vereniging voor om een variabele bijtelling voor zakelijke rijders in te voeren. De bijtellingskorting voor schone auto’s kan dan terug van 5 naar 3 jaar. Dat zou de verjonging van het wagenpark een impuls moeten geven en moeten zorgen voor een snellere doorstroming van zakelijk gereden elektrische en hybride voertuigen naar de particuliere markt, zo denkt RAI Vereniging.

Zolang de BPM er nog is, zou RAI Vereniging graag zien dat moderne rijhulp- en veiligheidssystemen buiten de BPM blijven of een korting in de BPM krijgen om daarmee een bijdrage aan de verkeersveiligheid te leveren.

RAI Vereniging heeft haar plannen laten doorrekenen door onderzoeksbureau’s, met als conclusie dat Betalen naar Gebruik in de toekomst daadwerkelijk leidt tot CO2-afname en tot minder files.

Dat sluit ook aan op de conclusies uit andere onderzoeken. Recente studies van KPMG wijzen er wel op dat voor invoering van Betalen Naar Gebruik een lange voorbereidings- en invoeringstijd nodig is, waarbij gedacht wordt aan ten minste 9 tot 10 jaar.