Autobelastingen op de schop?

Niemand weet natuurlijk wat de toekomst brengt. Wijzigingen op belastinggebied zijn eerder regel dan uitzondering. Om de keuze voor toekomstige kabinetten makkelijker te maken is onlangs de Keuzewijzer Autobelastingen gepubliceerd. Een stuk waarin de gevolgen van de verschillende mogelijkheden worden omschreven om belasting te heffen op bestelauto's en personenauto's. Waar kun je in de toekomst mogelijk tegenaan lopen?

De Keuzewijzer Autobelastingen biedt veel verschillende smaken. Hieronder noemen we er een paar.

Aanpassing BPM personenauto

Nu wordt de BPM voor een personenauto berekend op basis van de CO2-uitstoot. Dit wil men weer terugbrengen naar de cataloguswaarde. Een hele dure maar milieuvriendelijke auto wordt dan duurder. Tot 2030 geldt dit niet voor elektrische auto’s, dus bij een EV-auto heb je hier geen last van. De BPM betaal je overigens maar een keer. Als je voor de ingangsdatum van deze wijziging een nieuwe auto koopt, krijg je hier dus niet mee te maken.

Verhoging motorrijtuigenbelasting

Een andere optie is het flink verhogen van de motorrijtuigenbelasting. Deze belasting is afhankelijk van het gewicht van de auto, de brandstof en (voor personenauto’s) van de provincie waar je woont. Rijd je in een oude, zware, diesel dan ga je er dus op achteruit.

Aanpassing grijskentekenregeling

De grijskentekenregeling houdt in dat je als ondernemer een vrijstelling krijgt voor de BPM op je bestelauto. Bovendien krijg je een aantrekkelijk motorrijtuigenbelastingtarief. Mogelijk gaat deze regeling op de schop, maar koop je voor die tijd een nieuwe bestelauto, dan houd je de BPM-vrijstelling. De BPM voor een bestelauto wordt berekend op basis van de cataloguswaarde. Mogelijk gaat deze BPM in de toekomst berekend worden op basis van de CO2-uitstoot. Een milieuvriendelijke bestelauto levert je dan dus voordeel op.

Afschaffen BPM

De BPM bepaalt voor veel auto’s een groot deel van de kostprijs. Daarnaast leidt de BPM tot veel langlopende discussies met de Belastingdienst, met name bij import en export van auto’s. Kijk bijvoorbeeld ook naar ons nieuwsbericht over WOK-auto’s en andere schade-auto’s. Door de BPM te vervangen door een opslag op de motorrijtuigenbelasting, verwacht men van deze discussies af te komen.

Vereenvoudiging teruggaaf BPM bij export

Als laatste optie noemen wij de vereenvoudiging van de BPM-teruggaaf bij export. Nu moet je hiervoor nog aan allerlei regels voldoen. Door dit voorstel wordt een en ander sterk versimpeld: je krijgt BPM terug wanneer je een auto binnen tien jaar exporteert, ongeacht het land waar de auto naar toe gaat. Staat de auto langer in Nederland geregistreerd? Dan heb je pech.

Tot slot

Opties te over voor het nieuwe kabinet. In dit nieuwsbericht hebben wij er een paar aangestipt. Het is niet zeker of en welke wijzigingen worden doorgevoerd. Een gewaarschuwd mens telt echter voor twee.