Afschrijving auto, hoe werkt dat eigenlijk?

Een van de voordelen van het hebben van een auto van de zaak, is dat je de afschrijving van de auto van je winst af mag trekken. Het resultaat is dat de winst waarover je belasting moet betalen omlaag gaat en dat je dus minder belasting hoeft te betalen. Zoals bij elke belastingregeling, zijn er ook hier verschillende regels waaraan je moet voldoen. Deze zijn soms net wat anders dan de boekhoudregels, dus let goed op de puntjes op de i. In dit nieuwsbericht gaan we niet alleen in op de 'normale' afschrijving, maar ook op de willekeurige afschrijving.

Afschrijving, wat is dat eigenlijk?

De meeste zaken worden in de loop van de tijd minder waard, voor een auto geldt meestal hetzelfde (tenzij je een uniek verzamelexemplaar hebt natuurlijk). Om deze waardevermindering te gelde te kunnen maken, mag je de waarde van je auto jaarlijks verminderen (afschrijven). Je mag niet zomaar een bedrag nemen, tenzij je gebruik kunt maken van de willekeurige afschrijving of tenzij er andere bijzondere omstandigheden zijn.

Normale afschrijving

Kun je geen gebruik maken van de willekeurige afschrijving, dan moet je voor je belastingaangifte gebruik maken van de ‘normale’ afschrijvingsregels. Om te beoordelen hoe hoog de afschrijving van jouw auto is, maak je de volgende berekening:

1. Je telt alle aanschafkosten bij elkaar op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschafprijs van de auto, de kosten rijklaar maken et cetera. Kan jouw bedrijf geen btw aftrekken? Dan tel je de btw daar ook bij op.

2. Trek alle kortingen en subsidies van dit bedrag af. Het maakt daarbij niet uit of je deze vooraf of na afloop hebt ontvangen.

3. Bereken de restwaarde van de auto. Hierbij probeer je dus te schatten wat de waarde van de auto over vijf jaar zal zijn. Dit is geen exacte wetenschap natuurlijk, maar een waarde van 0 euro lijkt ons niet heel realistisch. Je kunt deze waarde proberen te achterhalen via internet of je zou dit aan jouw autodealer kunnen vragen.

Wanneer je vervolgens 1 min 2 min 3 neemt, weet je over welk bedrag je af mag schrijven in de belastingaangifte van jouw bedrijf. Omdat je volgens de belastingregels maximaal 20% per jaar af mag schrijven, kun je het bedrag meestal eenvoudigweg delen door vijf.

Voorbeeld

Je koopt een auto van 40.000 euro. Bij de dealer beding je 5.000 euro korting en de restwaarde van de auto is 15.000 euro (alle bedragen exclusief btw). Het bedrag waarover je af kunt schrijven is dan 40.000 -/- 5.000 -/- 15.000 = 20.000 euro. Verdeel je dit over vijf jaar, dan kun je jaarlijks 4.000 euro van je winst aftrekken.

Willekeurige afschrijving

Soms mag je een auto willekeurig afschrijven. Het bedrag waarover je af kunt schrijven blijft dan gelijk, maar je mag zelf kiezen hoe je dit over de jaren verdeelt. Hierdoor kun je het belastingvoordeel maximeren. In een jaar waarin je veel winst hebt (en dus veel belasting moet betalen) schrijf je veel af, in een jaar waarin je weinig winst hebt – of zelfs een verlies lijdt – schrijf je weinig of niets af. Wanneer je dit toepast op het voorbeeld, hoef je dus niet 4.000 euro per jaar af te schrijven, maar kun je bij wijze van spreken het ene jaar 18.000 euro afschrijven en het andere jaar 10 euro. Zolang het totale bedrag maar 20.000 euro blijft mag je doen wat je wilt.

Wanneer willekeurig afschrijven?

Natuurlijk mag niet elke ondernemer willekeurig afschrijven. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je startende ondernemer bent of gebruik mag maken van de Vamil-regeling.

De Vamil-regeling is van toepassing wanneer je investeert in bepaalde milieuvriendelijke auto’s. Deze is dit jaar bijvoorbeeld niet van toepassing op personenauto’s, maar veel andere (elektrische en waterstof) auto’s komen hier wel voor in aanmerking. Je mag dan willekeurig afschrijven tot 75% van het aankoopbedrag. Meer informatie over deze regeling vind je op de website van de RVO.

Ben je een startende ondernemer en werk je niet via een bv? Dan kun je onder voorwaarden ook willekeurig afschrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de auto die je tijdens jouw startperiode (de periode dat je van de Belastingdienst startersaftrek krijgt) hebt aangeschaft. De auto hoeft voor deze regeling overigens niet milieuvriendelijk te zijn. Hou er wel rekening mee dat ook deze regeling niet geldt voor personenauto’s, maar wel voor alle andere auto’s die je op de zaak hebt gezet. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we je graag naar de website van de Belastingdienst.